Vi vill underlätta för dig

HiKOKI Power Tools har en egen serviceavdelning i Sollentuna. Vi utför alla typer av service- och garantireparationer på våra elektriska, batteri- och tryckluftsdrivna produkter. Vårt största fokus är att underlätta för våra kunder att jobba effektivt och därför är vår målsättning att reparera och färdigställa produkterna inom tre arbetsdagar från ankomst.

Efter en tids användning har de flesta maskiner behov av underhållsservice för att förlänga produktens livslängd. Generell underhållsservice består av demontering, rengöring och byte av olja, fett och ev. slitagedelar.

Inget krångel – 3 års garanti på verktyg, batterier och laddare!

HiKOKIs höga produktkvalitet gör att vi kan ge dig hela 36 månaders garanti för både verktyg och batterier samt laddare, gällande material- eller produktionsfel.

Garantiperioden gäller direkt från inköpsdagen – ingen krånglig registrering krävs av återförsäljare eller slutkund. Vi tror att detta är marknadens bästa garantivillkor och ett resultat av HiKOKIs outtröttliga arbete att tillverka elverktyg av högsta möjliga kvalitet.

Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt – förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med originaldelar och att felet inte är att betrakta som normalt slitage eller felaktig användning.

Garantibestämmelser och reklamationsrätt
Reklamationsrätten omfattar material och/eller produktionsfel. Detta gäller under förutsättning att verktyget använts enligt bruksanvisningen.

Reklamationsrätten bortfaller om:

  • Indikation på undermåligt underhåll eller felaktig användning
  • Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete
  • Användning av icke originaldelar
  • Skada uppkommit av tilläggsutrustning som inte är godkänt av HiKOKI
  • Reparation är utförd av icke auktoriserad HiKOKI serviceverkstad
  • Kvitto/faktura med inköpsdato inte kan uppvisas