Lailliset tiedot

© Copyright 2020 HiKOKI Power Tools

Käyttöehdot
Tämän tieto- ja kommunikointipalvelun tarjoaa HiKOKI Power Tools Norway AS, Kjeller Vest 7, N-2007 Kjeller, Norja.

Palvelua käyttämällä käyttäjä hyväksyy seuraavat käyttöehdot rajoituksetta.

Tekijänoikeus – yksinoikeudella.
Tämän verkkosivun sisältö (teksti, kuvat, grafiikat, animaatiot, mediaobjektit sekä niiden asettelu) on suojattu tekijänoikeuslailla ja muilla suojalaeilla.

Sivuston sisältöä ei saa kopioida, levittää tai muokata kaupallisiin tarkoituksiin tai saattaa kolmannen osapuolen tietoon ilman HiKOKI:n lupaa. Tämä koskee erityisesti kopiointia, kääntämistä, sekä sisällön syöttämistä ja käsittelyä muissa sähköisissä välineissä.

Jotkut sivut sisältävät kuvia, tekstejä tai mediaobjekteja, jotka ovat kolmannen osapuolen tekijänoikeuksien suojaamia. Esimerkiksi:

Apple, the Apple logo and the App Store Badge are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play ja Google Playn logotyyppi ovat tuotemerkkejä, jotka kuuluvat Google LLC:lle.

Tuotemerkit
Ellei toisin mainita, kaikki HiKOKI:n sivuston tavaramerkit ovat suojattuja voimassaolevilla tavaramerkkioikeuksilla. Tämä koskee erityisesti HiKOKIn tuotemerkkejä, merkkilogoja, yrityslogoja ja muita tunnuksia. Verkkosivustolla käytetyt tavaramerkit ja ulkoasuelementit ovat Koki Holdings Co., Ltd. Japanin omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke
Tämän verkkosivuston tiedot on työstetty mahdollisimman huolellisesti. Tästä huolimatta emme voi taata, että ne ovat oikein tai eivät sisällä virheitä.

HiKOKI ei näin ollen ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti tämän verkkosivuston tietojen käytöstä.

HiKOKI on vastuussa ainoastaan sellaisista tämän verkkosivuston käytön seurauksena aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudestamme.

Jos käyttäjä on Suomen kauppalain mukainen elinkeinonharjoittaja ja vahingot aiheutuvat tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, HiKOKIn vastuu rajoittuu ennakoitaviin, tyypillisiin vahinkoihin edellyttäen, ettei se aiheuta vahinkoa tai laiminlyöntiä myyjälle tai tahallista sopimusvelvoitteiden vastaista vahinkoa. Tämä ei vaikuta HiKOKIn vastuuseen soveltaa tuotevastuita ja takuulakeja. Edellä mainittua vastuunrajoitusta ei sovelleta, jos kyse on henkilöä, kehoa tai terveyttä koskevasta vahingosta.

Tämä verkkosivusto sisältää myös kolmansille osapuolille kuuluvia ulkoisia linkkejä. HiKOKI ei voi vaikuttaa linkkien sisältöön, joten emme ole vastuussa tällaisesta sisällöstä.

Mikäli huomaamme tai saamme tietoomme, että sivustollamme on linkkejä laittomaa sisältöä sisältäville sivuille, poistamme linkit, jos mahdollista.

Soveltamisala
Käyttöehtoja säännellään Suomen lailla, lukuun ottamatta YK:n osto-oikeuslakia. Tämän verkkosivuston yhteydessä syntyvien oikeudenkäyntien toimivalta on Sollentuna.

Jos näiden käyttöehtojen yksittäisen säännön voimassaolo lakkaa, se ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen.

Oikeudelliset tiedot tietosuojasta
Tietoa tietosuojasta löydät sivulta Tietoa tietosuojasta